நோயாளிகளின் கலீரலில் தனது இனிஷியலை பொறித்த மருத்துவர்..! ஏன் தெரியுமா?

Lekha Shree
ஆபரேஷன் செய்த போது நோயாளிகளின் கல்லீரலில் மருத்துவர் ஒருவர் தனது இணிஷியலை பொறித்துள்ளது மருத்துவத் துறையினர் இடையே பெரும் அதிர்வலைகளை