மேற்கு வங்கத்தில் பெயர் சூட்டப்படாமல் இயங்கி வரும் ரயில் நிலையம்…! காரணம் இதுதான்..!

Lekha Shree
மேற்கு வங்கத்தின் ஒரு பகுதியில் பெயர் வைக்கப்படாத ரயில் நிலையம் ஒன்று இயங்கி வருவது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேற்கு