முகப்பருவை நீக்க இந்த ஒரு பொருள் போதும்..! முழு விவரம் உள்ளே..!

Lekha Shree
முகத்தில் இருக்கும் முகப்பரு நீங்க நாம் அன்றாடம் சமையலில் உபயோகிக்கும் ஒரு பொருள் போதும். அதுதான் வெங்காயத் தோல். வெங்காயத்