கேரளாவில் ஜனவரி 14-ம் தேதி பொங்கல் விடுமுறை அறிவிப்பு…!

Lekha Shree
கேரளாவில் நாளை பொங்கல் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் தமிழ் பேசும் மக்கள் அதிகம் வாழும் 6 மாவட்டங்களுக்கு ஜனவரி 14ம்